Nézzük a fontosabb adóváltozásokat 2020-ban.

Számlázás:

Mindenkit érintő változás a számlázással kapcsolatban, hogy 2020. július 1.-től, értékhatártól függetlenül, minden belföldi adóalany részére kibocsátott számláról online adatot kell szolgáltatni. (Ez a szabályozás jelenleg 100.000 Ft ÁFA tartalom feletti számlákra vonatkozik.)

Ez egyben azt is jelenti, hogy ezentúl minden adóalany részére kiállított számlán a vevő adószámát is fel kell tüntetni.

2021. január 1.-től pedig már minden számlát online módon jelenteni kell az adóhatóság felé, azokat is, amelyeket magánszemélyek vagy nem adóalany szervezetek felé állítottak ki. Mindez a kézzel kibocsátott, nyomtatványalapú számlák korszakának a végét is jelentheti egyben.

Ezért javasoljuk minden vállalkozónak, aki jelenleg még számlatömböt használ, hogy júliusi 1.-ig álljon át a gépi számlázásra. (pl.: szamlazz.hu)

Aki eddig még nem kötötte össze a számlázóját a NAV rendszerével az itt letölthető tájékoztató segítségével minél hamarabb tegye meg. (függetlenül attól, hogy alanyi mentes vagy sem) Ezt követően az így keletkezett adatokat meg kell adni a számlázó rendszerben, melyről a számlázó program leírásában/weboldalán kell tájékozódni.

Szintén számlázást érintő módosítás, hogy 2020. július 1.-ét követően az eddigi 15 napos számla-kiállítási határidő 8 napra csökken.

KATA:

Az eddigi hírekkel ellentétben a KATA törvényben nincsen változás.

ÁFA:

2020-tól a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás áfája 18%-ról 5%-ra csökken. Továbbá 2020-tól a turizmusfejlesztési hozzájárulási kötelezettség, már ezen szolgáltatásra is kiterjed.

SZJA:

Személyi jövedelemadót érintő változás, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák esetében a munkaviszonyból vagy más hasonló, nem önálló tevékenységből (pl.: bérbeadás, tagi jövedelem, megbízási díj) származó jövedelem után a jövőben nem kell személyi jövedelemadót fizetni.

KIVA:

A kisvállalati adó mértéke 13%-ról 12%-ra csökken.

TB:

Szintén sok mindenkit érintő változás, hogy összevonásra kerül a nyugdíjjárulék, a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint a munkaerő-piaci járulék, amivel új, egykulcsos járulék kerül bevezetésre. A biztosítottat terhelő társadalombiztosítási járulék általános mértéke nem változik, továbbra is 18,5% marad.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7 500 forintról (napi 250 forint) 7 710 forintra (napi 257 forint) növekszik 2020. január 1-jétől.

Ezzel kapcsolatos új eljárási szabályok szerint az adóhatóság 8 napon belül értesíti a magánszemélyt, ha biztosítási jogviszonyának vagy az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának megszűnése miatt egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettsége keletkezik.

Fontos, hogy az év második felétől, amennyiben a magánszemély egészségügyi szolgáltatási járulékra vonatkozó hátraléka meghaladná annak három havi összegét, akkor a magánszemély TAJ kártyája érvénytelenné válik és ezáltal a TB támogatott egészségügyi szolgáltatásokat térítésmentesen nem veheti igénybe.